Informatii Utile
» 28 August 2018
Rata şomajului (...)

» 01 January 2017
Informare si consiliere (...)

» 01 January 2017
Medierea muncii (...)

» 01 January 2016
Sanctiuni pentru agenti economici (...)

CONTRIBUŢIA LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

·        Conform art.26 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

·        Conform art.27 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, angajatorii au obligatia de a retine si a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra bazei lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art.19.

·        Conform art.28 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art.20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a acarei cota se aplica asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Conform art.29 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cotele contributiilor prevazute la art.26-28 se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj. Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.387/2007 pentru anul 2008 la art.17 stabileste  urmatoarele cote ale contributiilor :

- contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 1% in perioada ianuarie – noiembrie si 0.5% incepand cu luna decembrie

- contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0.5%

- contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1.5% in perioada ianuariue – noiembrie si de 1% incepand cu luna decembrie.

- contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata  creantelor salariale in conformitate cu art.7 alin (1) din Legea nr.200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0.25%.

Aceste prevederi nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin  efectul legii, prevăzute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu  excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile.

 

Angajatorii sunt obligaţi să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi/sau veniturile de natura acestora, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază   teritorială îşi au sediul sau domiciliul, declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Conform art.31 din Legea 76/2002, termenul de depunere a declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj constituie şi termen de plată.

      În caz de neplată a contribuţiilor datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, se aplică reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare.

Noutati
» 16 October 2018
Concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social (...)

» 11 May 2018
Drepturile absolvenţilor privind indemnizaţia de şomaj (...)

» 01 January 2018
Salariul de baza minim brut pe tara garantat (...)
Evenimente
» 21 November 2018
In data de 03.12.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru persoane cu dizabilitati (...)

» 10 October 2018
In data de 19.10.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru absolventi (...)

» 09 December 2016
Ziua portilor deschise (...)