Informatii Utile
» 28 August 2018
Rata şomajului (...)

» 01 January 2017
Informare si consiliere (...)

» 01 January 2017
Medierea muncii (...)

» 01 January 2016
Sanctiuni pentru agenti economici (...)

MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞOMAJULUI

 
A.          Cofinanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a programelor de formare profesională  organizate de către angajatori pentru salariaţii proprii

Articolul 48^1 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prevede cofinanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a programelor de formare profesională organizate de către angajatori pentru   salariaţii proprii.

În scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de  muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează în  baza planului de formare profesională, programe de formare profesională pentru angajaţii proprii, derulate de furnizori de     servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, se  acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de cofinanţare pentru derularea unui singur program de formare profesională în cursul unui an.

Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de  muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesională, pentru care s-a acordat     cofinanţarea, cel puţin 3 ani de la data acordării cofinanţării.

B.          Servicii de preconcediere

Conform art.49 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în cazul  concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale  nefavorabile ale acestor concedieri.

În aceste situaţii angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă, angajaţilor care urmează să fie disponibilizaţi. În perioada preavizului angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, selectaţi de către acestea, în condiţiile legii.

În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

Constituie servicii de preconcediere, în principal, următoarele activităţi:

·               informarea privind prevederile legale referitoare la  protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională;

·               plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan   local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

·               reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

·               sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

De aceste servicii de preconcediere pot beneficia, la cerere, şi alte persoane ameninţate de riscul de a deveni şomeri.

Noutati
» 16 October 2018
Concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social (...)

» 11 May 2018
Drepturile absolvenţilor privind indemnizaţia de şomaj (...)

» 01 January 2018
Salariul de baza minim brut pe tara garantat (...)
Evenimente
» 21 November 2018
In data de 03.12.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru persoane cu dizabilitati (...)

» 10 October 2018
In data de 19.10.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru absolventi (...)

» 09 December 2016
Ziua portilor deschise (...)