Informatii Utile
» 28 August 2018
Rata şomajului (...)

» 01 January 2017
Informare si consiliere (...)

» 01 January 2017
Medierea muncii (...)

» 01 January 2016
Sanctiuni pentru agenti economici (...)
     

Indemnizatia de somaj(50%)

Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor în cautarea unui loc de munca care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de învatamânt sau dupa satisfacerea stagiului militar pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara,al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, în vigoare la data stabilirii acesteia. Aceasta se acorda, o singura data, pentru fiecare forma de învatamânt absolvita.

Obligatiile beneficiarilor de indemnizatie de somaj

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrarii în munca;
b) sa comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate;
d) sa caute activ un loc de munca.

ACTE SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE SOMAJ ÎN CAZUL PERSOANELOR PROVENITE DIN MUNCA:

1. CERERE pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
2. ACTUL DE IDENTITATE, în original si în copie;
3. ACTELE DE STUDII SI DE CALIFICARE, în original si în copie;
4. CERTIFICATUL DE NASTERE, în original si în copie;
5. CERTIFICATUL DE CASATORIE, în original si în copie;
6. ADEVERINTA MEDICALA, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
7. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE, din
care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
9. CARNETUL DE MUNCA, în original si în copie, sau în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR si vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca din care sa rezulte perioadele în care s-a prestat activitatea precum si data si motivul încetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator.
10.În vederea certificarii stagiilor de cotizare angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le înceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, pentru care angajatorul le-a retinut si virat la bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia individuala de 0,5% si contributia platita de angajator în cota de 1% anterioare datei încetarii raporturilor de munca sau dupa caz urmatoarele:
a) daca înregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj
b) perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade
c) daca se regasesc în una dintre situatiile executare silita, reorganizare judiciara, faliment, închidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-au achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
11. si dupa caz:
• COPIE DE PE HOTARÂREA DEFINITIVA DE REINTEGRARE ÎN MUNCA, atunci când reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost încadrata în munca anterior din cauza încetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
• DOVADA din care sa rezulte ca reîncadrarea în munca nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv ADEVERINTA de la unitatea care a preluat patrimonial unitatii în care persoana a fost încadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;
• DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE a persoanei în cautarea unui loc de munca, în cazul în care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reîncadrarea în munca nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului, urmând ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

ÎN CAZUL PENSIONARILOR DE INVALIDITATE CARE ÎSI REDOBÂNDESC CAPACITATEA DE MUNCA:


1. CERERE pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
2. ACTUL DE IDENTITATE, în original si în copie;
3. ACTELE DE STUDII SI DE CALIFICARE, în original si în copie;
4. CERTIFICATUL DE NASTERE, în original si în copie;
5. CERTIFICATUL DE CASATORIE, în original si în copie;
6. ADEVERINTA MEDICALA, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca
are eventuale restrictii medicale;
7. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE, din
care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata ;
8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, din care sa rezulte ca nu are loc
de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
9. CARNETUL DE MUNCA în original si în copie, sau în cazul în care nu s-a
întocmit carnetul de munca, ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR si
vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca din care sa rezulte perioadele în care sa prestat activitatea precum si data si motivul încetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;
10.DECIZIA DE REVIZUIRE MEDICALA, în original si în copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobândirea capacitatii de munca;
11.ADEVERINTA de la ultima unitate sau DOVADA de la organele competente,
din care sa rezulte ca reîncadrarea în munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;

ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE AU BENEFICIAT DE CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI PÂNA LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 ANI,
RESPECTIV 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP


1. CERERE pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
2. ACTUL DE IDENTITATE, în original si în copie;
3. ACTELE DE STUDII SI DE CALIFICARE, în original si în copie;
4. CERTIFICATUL DE NASTERE, în original si în copie;
5. CERTIFICATUL DE CASATORIE, în original si în copie;
6. ADEVERINTA MEDICALA, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are
eventuale restrictii medicale;
7. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, din care sa rezulte ca nu are loc
de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata ;
9. CARNETUL DE MUNCA, în original si în copie;
10.CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI, în original si în copie;
11.DOVADA din care sa rezulte ca reîncadrarea în munca nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;
12.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE a persoanei în cautarea unui loc de munca, în cazul în care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmând ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;
13.ACT din care sa rezulte data încetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau serviciu.
ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE AU CEL PUTIN VÂRSTA DE 18 ANI SI AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ:
1. CERERE pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
2. ACTUL DE IDENTITATE, în original si în copie;
3. ACTELE DE STUDII SI DE CALIFICARE, în original si în copie;
4. CERTIFICATUL DE NASTERE, în original si în copie;
5. CERTIFICATUL DE CASATORIE, în original si în copie;
6. ADEVERINTA MEDICALA, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
7. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
9. COPIE DE PE CONTRACTUL DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ, încheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza îsi au domiciliul sau resedinta;

ÎN CAZUL ABSOLVENTILOR INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT, ÎN VÂRSTA DE MINIMUM 16 ANI, CARE ÎNTR-O PERIOADA DE 60 DE ZILE DE LA ABSOLVIRE NU AU REUSIT SA SE ÎNCADREZE ÎN MUNCA:

1. CERERE pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
2. ACTUL DE IDENTITATE, în original si în copie;
3. ACTELE DE STUDII (diploma de absolvire sau certificat de studii) SI DE
CALIFICARE, în original si în copie;
4. CERTIFICATUL DE NASTERE, în original si în copie;
5. CERTIFICATUL DE CASATORIE, în original si în copie;
6. ADEVERINTA MEDICALA, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
7. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
9. ACTUL DE ABSOLVIRE A FORMEI RESPECTIVE DE INVATAMANT, în original si copie.
10.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE a absolventilor ca nu urmeaza o forma de învatamânt la data solicitarii dreptului;

ÎN CAZUL ABSOLVENTILOR SCOLILOR SPECIALE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP, ÎN VÂRSTA DE 16 ANI, CARE NU AU REUSIT SA SE ÎNCADREZE ÎN MUNCA POTRIVIT PREGATIRII PROFESIONALE:

1. CERERE pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
2. ACTUL DE IDENTITATE, în original si în copie;
3. ACTELE DE STUDII (diploma de absolvire sau certificat de studii) SI DE CALIFICARE, în original si în copie;
4. CERTIFICATUL DE NASTERE, în original si în copie;
5. CERTIFICATUL DE CASATORIE, în original si în copie;
6. ADEVERINTA MEDICALA, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
7. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
9. ACTUL DE ABSOLVIRE A FORMEI RESPECTIVE DE INVATAMANT, inclusiv a scolilor speciale pentru persoane cu handicap, în original si copie.
10.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE a absolventilor ca nu urmeaza o forma de învatamânt la data solicitarii dreptului;
11.ADEVERINTA eliberata de furnizorii de servicii specializati pentru stimularea ocuparii fortei de munca prin care se certifica data înregistrarii persoanei în evidentele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în munca la un furnizor de servicii acreditat conform legii.

ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT STAGIUL MILITAR:

1. CERERE pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
2. ACTUL DE IDENTITATE, în original si în copie;
3. ACTELE DE STUDII SI DE CALIFICARE, în original si în copie;
4. CERTIFICATUL DE NASTERE, în original si în copie;
5. CERTIFICATUL DE CASATORIE, în original si în copie;
6. ADEVERINTA MEDICALA, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
7. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;
8. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata ;
9. LIVRETUL MILITAR SAU ADEVERINTA DE LASARE LA VATRA, în original si în copie;
10.ALTE ACTE DUPA CAZ:
• DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE ca înainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost încadrata în munca;
• CARNETUL DE MUNCA, în original si în copie, pentru persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar au fost încadrate în munca;
11.ADEVERINTA eliberata de furnizorii de servicii specializati pentru stimularea ocuparii fortei de munca prin care se certifica data înregistrarii persoanei în evidentele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în munca la un furnizor de servicii acreditat conform legii.

Noutati
» 16 October 2018
Concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social (...)

» 11 May 2018
Drepturile absolvenţilor privind indemnizaţia de şomaj (...)

» 01 January 2018
Salariul de baza minim brut pe tara garantat (...)
Evenimente
» 21 November 2018
In data de 03.12.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru persoane cu dizabilitati (...)

» 10 October 2018
In data de 19.10.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru absolventi (...)

» 09 December 2016
Ziua portilor deschise (...)