Informatii Utile
» 28 August 2018
Rata şomajului (...)

» 01 January 2017
Informare si consiliere (...)

» 01 January 2017
Medierea muncii (...)

» 01 January 2016
Sanctiuni pentru agenti economici (...)

INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ

 
Indemnizaţia de şomaj(75%)

Conform art.34 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, şomerii beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)          au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b)          nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

c)          nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

d)          sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Indemnizaţia de şomaj este începând cu data de 1 ianuarie 2006, o sumă neimpozabilă lunară reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acesteia, la care se adaugă, pentru persoanele cu un stagiu mai mare de 3 ani, o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale se diferenţiază după cum urmează:

a)              3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin    3 ani;

b)              5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin    5 ani;

c)              7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin   10 ani;

d)              10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 ani.

 Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor pe perioade     stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum         urmează:

a)            6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 1 an;

b)            9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c)            12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Noutati
» 16 October 2018
Concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social (...)

» 11 May 2018
Drepturile absolvenţilor privind indemnizaţia de şomaj (...)

» 01 January 2018
Salariul de baza minim brut pe tara garantat (...)
Evenimente
» 21 November 2018
In data de 03.12.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru persoane cu dizabilitati (...)

» 10 October 2018
In data de 19.10.2018 se organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCA pentru absolventi (...)

» 09 December 2016
Ziua portilor deschise (...)